You are currently viewing <a href="https://frlz.org.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6/">Документарен филм „Посеана надеж“</a>

Документарен филм „Посеана надеж“

Сподели

Мисијата на нашето социјално претпријатие, успешно претставена на филмско платно.

Нашиот иновативно-алтернативен модел за социјална инклузија, со акцент за развој на вештини и градење на капацитети за интеграција на маргинализираните групи на пазарот на труд и фокус кон еколошки развој, портретиран во документарниот филм „Посеана надеж“, заедно со 15 социјални претпријатија во Р.Македонија, во режија на Костадин Анастасов и директор на фотографија, Фејми Даут.

Успешна долгогодишна приказна, создадена #ЗАЕДНО со штипскиот Универзитет „Гоце Делчев“ и студентите на Технолошко Техничкиот факултет на отсекот “Дизајн и технологија на текстил и облека“, под менторство на нивната професорка Сања Ристески.

Leave a Reply