НОВОСТИ

Документарен филм „Посеана надеж“

Мисијата на нашето социјално претпријатие, успешно претставена на филмско платно. Нашиот иновативно-алтернативен модел за социјална инклузија, со акцент за развој …
повеќе…
/ / Новости

Одржана регионална дебата од Законот за управување со дополнителни текови на отпад

Минатата недела, 17ти ноември, организиравме регионална дебата за предизвиците од Законот за управување на дополнителни текови на отпад, со посебен …
повеќе…

ИНФОРМАТИВНО ВИДЕО ЗА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Отпадот претставува глобален проблем кој има сериозни импликации врз економијата, животната средина и врз севкупното живеење. Традиционалната економија која е …
повеќе…

СОЗДАДЕНА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ,РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД

Во основното училиште „Ванчо Прќе“- Штип, второоделниците постигнаа напредок и успех после научената лекција за селектирање и рециклирање. Овие мали …
повеќе…

КАКО СЕ ГРАДИ ЦВРСТ ТЕМЕЛ НА КРУЖЕН ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ!

Постои само еден пат кон успешно справување со отпадот и одржување на здрава животна средина, а тоа е создавање на …
повеќе…
Loading...