НОВОСТИ

Воспоставен тренинг центар за вештини за луѓе во социјален ризик

Со овој модел – тренинг центар за стекнување на вештини од областа на текстилната струка, ги таргетираме социјално ранливите категории …
повеќе…

Како се создаваше креативно-едукативната работилница во ДСУ „Искра“ Штип

Преку уште една активност, во просториите на ДСУ „Искра“ Штип, 04.10.2022 година, лицата со посебни потреби, поттикнувајќи ја својата самодоверба, …
повеќе…

Фото приказна – Работилница за трансформација на текстилен отпад и стекнување на вештини за преработка на текстил кај специфични категории на граѓани, оддржана на 02.09.2022 година

Во просториите на ЦПЛИП ,,Порака” Штип, повторно креиравме нова креативно-едукативна работилница, во рамките на проектот-“4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени), …
повеќе…

Работилница за трансформација на текстилен отпад

Еден од едукативните настани во рамки на проектот „4Р-Редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени. Социјална инклузија преку кружна економија.“ спроведен заедно …
повеќе…
/ / Новости

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип

Анализата е подготвена во рамки на проектот „(3Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај. Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад“. Анализата е …
повеќе…
/ / Новости

Едукативен настан за ученици

Во рамките на проектот 3Р (Рециклирај, Редуцирај, Реупотреби) во Штип беше организиран едукативен настан со учество на ученици од средните …
повеќе…
/ / Новости

Настан за промоција на реупотребата на текстилниот отпад

На 23.03.2022 (среда), од 18.00 часот во Центар за млади (Центар за култура „Ацо Шопов“ Штип) во Штип ќе се …
повеќе…
/ / Новости