You are currently viewing СОЗДАДЕНА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ,РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД

СОЗДАДЕНА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ,РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД

Сподели

Во основното училиште „Ванчо Прќе“- Штип, второоделниците постигнаа напредок и успех после научената лекција за селектирање и рециклирање. Овие мали рачиња, обезбедија нов живот на текстилот кој веќе не им служи. Со искористување и реупотреба на материјалите, отпадот го минимизираа и создадоа уникатни дизајни со додадена вредност.

Едукативниот настан е во рамките на проектот – „4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени)“, поддржан од ФООМ.

Leave a Reply