Одржана регионална дебата од Законот за управување со дополнителни текови на отпад

Минатата недела, 17ти ноември, организиравме регионална дебата за предизвиците од Законот за управување на дополнителни текови на отпад, со посебен осврт на текстилот. На дебата беа повикани и присуствуваа претставници…

0 Comments

ИНФОРМАТИВНО ВИДЕО ЗА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Отпадот претставува глобален проблем кој има сериозни импликации врз економијата, животната средина и врз севкупното живеење. Традиционалната економија која е базирана на принципот: земи, направи, употреби, фрли и загади, e…

0 Comments

СОЗДАДЕНА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ,РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД

Во основното училиште „Ванчо Прќе“- Штип, второоделниците постигнаа напредок и успех после научената лекција за селектирање и рециклирање. Овие мали рачиња, обезбедија нов живот на текстилот кој веќе не им…

0 Comments

Воспоставен тренинг центар за вештини за луѓе во социјален ризик

Со овој модел - тренинг центар за стекнување на вештини од областа на текстилната струка, ги таргетираме социјално ранливите категории на граѓани, односно лицата кои примаат социјална помош, долгорочно невработени…

0 Comments

Како се создаваше креативно-едукативната работилница во ДСУ „Искра“ Штип

Преку уште една активност, во просториите на ДСУ „Искра“ Штип, 04.10.2022 година, лицата со посебни потреби, поттикнувајќи ја својата самодоверба, ја развија својата креативност и директно се вклучија во борбата…

0 Comments

Фото приказна – Работилница за трансформација на текстилен отпад и стекнување на вештини за преработка на текстил кај специфични категории на граѓани, оддржана на 02.09.2022 година

Во просториите на ЦПЛИП ,,Порака" Штип, повторно креиравме нова креативно-едукативна работилница, во рамките на проектот-"4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени), поддржан од ФООМ, со цел подигнување на јавната свест во…

0 Comments