Како се создаваше креативно-едукативната работилница во ДСУ „Искра“ Штип

Преку уште една активност, во просториите на ДСУ „Искра“ Штип, 04.10.2022 година, лицата со посебни потреби, поттикнувајќи ја својата самодоверба, ја развија својата креативност и директно се вклучија во борбата…

0 Comments

Фото приказна – Работилница за трансформација на текстилен отпад и стекнување на вештини за преработка на текстил кај специфични категории на граѓани, оддржана на 02.09.2022 година

Во просториите на ЦПЛИП ,,Порака" Штип, повторно креиравме нова креативно-едукативна работилница, во рамките на проектот-"4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени), поддржан од ФООМ, со цел подигнување на јавната свест во…

0 Comments

Работилница за трансформација на текстилен отпад

Еден од едукативните настани во рамки на проектот „4Р-Редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени. Социјална инклузија преку кружна економија.“ спроведен заедно со ЦПЛИП „Порака“ Штип на 15.07.2022. Целта на ваквите работилници…

0 Comments

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип

Анализата е подготвена во рамки на проектот „(3Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај. Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад“. Анализата е сублимат од состојбата на терен, од тоа како во пракса…

0 Comments

Едукативен настан за ученици

Во рамките на проектот 3Р (Рециклирај, Редуцирај, Реупотреби) во Штип беше организиран едукативен настан со учество на ученици од средните училишта.Настанот се одржа на 21.04.22 (четврток) во Американското катче.Едукативната активност…

0 Comments