РЕДУЦИРАЈ

РЕУПОТРЕБИ

РЕЦИКЛИРАЈ

Документарен филм „Посеана надеж“

Мисијата на нашето социјално претпријатие, успешно претставена на филмско платно. Нашиот иновативно-алтернативен модел за социјална инклузија, со акцент за развој …
повеќе…

Одржана регионална дебата од Законот за управување со дополнителни текови на отпад

Минатата недела, 17ти ноември, организиравме регионална дебата за предизвиците од Законот за управување на дополнителни текови на отпад, со посебен …
повеќе…

ЗА ФОНДАЦИЈАТА

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна и невладина организација, формирана во декември 2006 година, како правен наследник на Центарот за поддршка на НВО – Штип. Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е прва фондација за заедницата во Република Македонија.

Контактирај со нас

Каде се наоѓаме?

Партнери

Проектот „3Р Редуцирај, реупотреби, рециклирај, Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад“ е финансиран од Фондација Отворено општество - Македонија. „Содржината е единствена одговорност на авторите и грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета за дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондација Отворено општество - Македонија“.