Документарен филм „Посеана надеж“

https://www.youtube.com/watch?v=r5pIfo0LJuw Мисијата на нашето социјално претпријатие, успешно претставена на филмско платно. Нашиот иновативно-алтернативен модел за социјална инклузија, со акцент за развој на вештини и градење на капацитети за интеграција на…

0 Comments