Документарен филм „Посеана надеж“

https://www.youtube.com/watch?v=r5pIfo0LJuw Мисијата на нашето социјално претпријатие, успешно претставена на филмско платно. Нашиот иновативно-алтернативен модел за социјална инклузија, со акцент за развој на вештини и градење на капацитети за интеграција на…

0 Comments

Одржана регионална дебата од Законот за управување со дополнителни текови на отпад

Минатата недела, 17ти ноември, организиравме регионална дебата за предизвиците од Законот за управување на дополнителни текови на отпад, со посебен осврт на текстилот. На дебата беа повикани и присуствуваа претставници…

0 Comments

ИНФОРМАТИВНО ВИДЕО ЗА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Отпадот претставува глобален проблем кој има сериозни импликации врз економијата, животната средина и врз севкупното живеење. Традиционалната економија која е базирана на принципот: земи, направи, употреби, фрли и загади, e…

0 Comments

СОЗДАДЕНА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ,РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД

Во основното училиште „Ванчо Прќе“- Штип, второоделниците постигнаа напредок и успех после научената лекција за селектирање и рециклирање. Овие мали рачиња, обезбедија нов живот на текстилот кој веќе не им…

0 Comments

Воспоставен тренинг центар за вештини за луѓе во социјален ризик

Со овој модел - тренинг центар за стекнување на вештини од областа на текстилната струка, ги таргетираме социјално ранливите категории на граѓани, односно лицата кои примаат социјална помош, долгорочно невработени…

0 Comments